PROJECT BLUE BOOK

Project Blue Book

UFO (ang. unidentified flying object, UFO), inaczej niezidentyfikowany obiekt latający (NOL) – wywodzące się z nazewnictwa wojskowego United States Air Force określenie obiektu latającego (statku powietrznego) niedającego się zidentyfikować jako żaden znany pojazd ani wyjaśnić żadnym ze znanych zjawisk atmosferycznych. W okresie zimnej wojny utrwaliło się mylne terminologicznie (niezidentyfikowany nie musi oznaczać pozaziemski) potoczne znaczenie UFO jako pojazdu cywilizacji pozaziemskiej (latającego spodka).

Project Blue Book (Projekt Błękitna Księga) – zakończony wojskowy projekt Armii Stanów Zjednoczonych, dotyczył wyłącznie obserwacji Niezidentyfikowanych Obiektów Latających, zwanych w skrócie UFO. Był zapoczątkowany w 1952 i trwał nieprzerwanie do stycznia 1970. W grudniu 1969 wydano rozkaz zakończenia tego projektu.